Zaproszenie do Klubu Historyka.

23 września 2015 r. w Muzeum Dulag 121 rozpoczyna działalność Klub Historyka. Serdecznie zapraszamy na spotkania wszystkich zainteresowanych historią uczniów gimnazjów w każdą środę, o godzinie 15 do siedziby Muzeum.

W trakcie spotkań będziemy zajmować się różnymi tematami związanymi z historią lokalną, historią Polski i świata. Wykorzystamy m.in. materiały multimedialne, archiwalne i gry o tematyce historycznej. Projekcje filmów i prezentacje posłużą nam jako punkt wyjścia do działań poznawczych i dyskusji. Działania w terenie pomogą nam lepiej poznać miejsca związane z dziejami regionu i Polski a także, lepiej zrozumieć przemiany, które zachodziły na nich na przestrzeni wieków.

Zebrania Klubu nie są dodatkowymi lekcjami ani żadną formą korepetycji, ale okazją do dobrowolnych spotkań dla wszystkich zainteresowanych przeszłością.

 

15 września 2015 r. Muzeum Dulag 121 wznowiło działalność Klubu Bardzo Młodego Historyka. Serdecznie zapraszamy na spotkania zarówno nowych jak i dotychczasowych członków klubu, a także wszystkich, którzy chcą z nami spędzać wtorkowe popołudnia bawiąc się i zdobywając wiedzę inaczej niż w szkole. Spotkania będą się odbywać w każdy wtorek w godzinach od 15 do 17 w siedzibie Muzeum. Do udziału w spotkaniach zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 12 lat – uczniów szkół podstawowych.

Celem klubu jest wzbudzenie zainteresowania historią u najmłodszych poprzez interaktywne formy edukacyjne. W trakcie spotkań członkowie będą zajmować się różnymi tematami związanymi z historią lokalną, historią Polski i świata. Korzystać będziemy m.in. z prezentacji multimedialnych i gier o tematyce historycznej. Planowane są też pokazy fragmentów filmów i animacji jako punkt wyjścia do działań plastycznych, poznawczych i dyskusji a także wyprawy do ciekawych miejsc w okolicy związanych z dziejami regionu. Całą zgromadzoną na spotkaniach wiedzę każdy z uczestników będzie mógł sprawdzić dzięki quizom i konkursom.

Zebrania Klubów nie są dodatkowymi lekcjami ani żadną formą korepetycji. Z założenia są miejscem do dobrowolnych spotkań dla wszystkich zainteresowanych przeszłością, dlatego formuła zajęć odbiega od typowych zajęć szkolnych. Chcielibyśmy, aby spotkania Klubu stanowiły impuls do pogłębiania pasji historycznej i wiedzy.