Czterdziesty piąty dzień Powstania.

Niemcy przeprowadzają kolejną fazę operacji „brzeg Wisły”

 

14 września 1944

 

 

Po 4-dniowych walkach Armia Czerwona wspólnie z I Armią WP zajmuje całą Pragę i Saską Kępę. Oddziały 1 Dywizji LWP im. Tadeusza Kościuszki zajmują centrum Pragi.

Wobec silnych ataków niemieckich na Czerniaków ppłk Jan Mazurkiewicz „Radosław” postanawia skoncentrować swoje oddziały bliżej brzegu Wisły, by w ten sposób zabezpieczyć teren, na którym armia sowiecka mogłaby uchwycić przyczółki.

Ogromne straty w ludziach uniemożliwiają obsadzenie wszystkich barykad Powiśla czerniakowskiego.
Ppłk „Radosław” podejmuje decyzję skrócenia linii frontu i utrzymania za wszelką cenę brzegu Wisły. Pozycje nad rzeką obsadzają resztki oddziałów „Zośka”, „Parasol”, „Czata” i „Kryska”.

Zgrupowanie Kedywu i oddziały „Kryski” koncentrują się na niewielkim obszarze ograniczonym ulicami: Okrąg, Czerniakowską i Zagórną.

W nocy z Powiśla czerniakowskiego przeprawiają się na praski brzeg dwie łączniczki celem nawiązania kontaktu z dowództwem Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej.

Z rejonu palcu Trzech Krzyży oddziały AK ponawiają próbę odbicia Szpitala Świętego Łazarza. Powstrzymany zostaje tu silny niemiecki kontratak.

Niemcy przeprowadzają kolejną fazę operacji „brzeg Wisły”.
Na Marymoncie, po ataku ogniowym, silne grupy piechoty i broni pancernej przeprowadzają zmasowane natarcia jednocześnie ulicami Słowackiego i Gdańską.

Mimo zdeterminowanej obrony, oddziały „Żywiciela” nie są w stanie powstrzymać natarcia na otwartym terenie i wycofują się poza linię ul. Potockiej. Powstańcy tracą rozległy obszar od Bielan do ul. Krasińskiego.

Zajmujący Marymont żołdacy mordują ludność cywilną.

Na Mokotowie silnie bombardowana jest reduta „Alkazar” na rogu Odyńca i Al. Niepodległości.

Naczelny Wódz podpisuje zarządzenie o mianowania na stopień generała brygady Komendanta Okręgu Warszawa AK płk dypl. Antoniego Chruściela „Montera”.

 

 
opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz