36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej w Kampanii Wrześniowej 1939 roku.

 

 

Wykład Zbigniewa Markerta

 

36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej w Kampanii Wrześniowej 1939 roku – wykład Zbigniewa Markerta w cyklu Karty Historii Muzeum Dulag 121 zaprasza na wykład pana Zbigniewa Markerta zatytułowany „36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej w Kampanii Wrześniowej 1939 roku”. Spotkanie odbędzie się 19 września 2015 roku o godzinie 15. w siedzibie Muzeum Dulag 121

Wrześniowe spotkanie z cyklu Karty Historii pragniemy poświęcić historii udziału w Kampanii Wrześniowej 1939 roku 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Walczył on w składzie Armii „Łódź” pod Wieluniem, nad rzeką Wartą i rzeką Widawką, pod Czyżeminkiem, Miedniewicami, a zasłynął w walkach o Brwinów w dniu 12 września oraz w obronie Twierdzy Modlin w dniach 15-27 września. Podczas wykładu pan Zbigniew Markert zaprezentuje również postać ostatniego dowódcy 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej, ppłk. Karola Ziemskiego (1895 – 1974), odznaczonego Orderem Virtuti Militari za udział w obronie Twierdzy Modlin.
Nasz prelegent oprze swoje wystąpienie o dostępne materiały źródłowe, tj. Dzienniki Rozkazów z lat 1938 i 1939, akta 28. Dywizji Piechoty, akta personalne K.J. Ziemskiego z Centralnego Archiwum Wojskowego, a także w oparciu o Akta Środowiska Żołnierzy 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej zgromadzone w Archiwum Akt Nowych i dostępnej literatury przedmiotu.
Zbigniew Markert, pruszkowianin – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od 1980 roku jest wydawcą, od 1992 r. prowadzi w Pruszkowie Oficynę Wydawniczą „Ajaks”, specjalizującą się w prezentowaniu udziału Polaków w II wojnie światowej. Nakładem Oficyny ukazało się ok. 180 monografii pułków i samodzielnych batalionów polskich w kampanii wrześniowej, m. in. 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej, 72. Pułku Piechoty, 15. Pułku Piechoty czyli jednostek wchodzących w skład 28. Dywizji Piechoty. Ważne w dorobku wydawnictwa było również wydanie „Księgi Poległych i Pochowanych Żołnierzy Wojska Polskiego w II wojnie światowej” (VII tomów), będącej jak dotąd najpełniejszym opracowaniem na ten temat. Poza działalnością wydawniczą Zbigniew Markert zajmuje się m.in. historią Mazowsza, młynarstwa i ewangelików polskich oraz genealogią. Posiada również zbiory pocztówek, ekslibrisów i dokumentów rzemieślniczych.

 

Ashampoo_Snap_Muzeum Dulag 121

 

Budynek nr 1 kompleksu koszarowego 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej przy ul. 11 Listopada w Warszawie (stan w dniu 14 sierpnia 2011)
Budynek nr 1 kompleksu koszarowego 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej przy ul. 11 Listopada w Warszawie (stan w dniu 14 sierpnia 2011)

 

 

 

Muzeum Dulag 121./PSP