Czterdziesty trzeci dzień Powstania.

Wieczorem Niemcy zajmują część skarpy od ul. Frascati do Książęcej

 

 

12 września 1944

 

Wobec natarcia na Pragę wojsk sowieckich i polskich gen. von dem Bach dąży do szybkiego zajęcia całego zachodniego brzegu Wisły.

Niemieckie dowództwo wstrzymuje wszelkie działania bojowe w pozostałych dzielnicach, cały nacisk kierując na Czerniaków. Znaczne siły, wspierane potężnym ogniem, nacierają na Powiśle Czerniakowskie.
Toczą się ciężkie walki o Port Czerniakowski oraz gmach ZUS przy ul. Czerniakowskiej oraz Gazownię na Ludnej.
Powstańcy utrzymują port czerniakowski, ale oddają zachodnią część ul. Łazienkowskiej.
Niemcy wdzierają się na teren Gazowni przy Ludnej. Opanowują również dom przy ul. Książęcej 7.

Odparte zostają wszystkie niemieckie ataki na Sielcach.

Wieczorem Niemcy zajmują część skarpy od ul. Frascati do Książęcej. W polskich rękach pozostała tam jedynie placówka w gmachu YMCA przy ul. Konopnickiej.

W Śródmieściu inicjatywa przechodzi w ręce powstańców. Licznymi wypadami nękają niemieckie stanowiska w rejonie Alej Jerozolimskich, Poczty Głównej i zachodniego fragmentu obwodu.

Nocą na 13 września łączniczki AL, Helena Jaworska „Helena” i Janina Balcerzak „Ewa” przepływają na prawy brzeg Wisły, gdzie zostają przyjęte przez gen. Michała Rolę-Żymirskiego i marsz. Konstantego Rokossowskiego.

Ze względu na coraz bardziej dotkliwy brak wody w studniach, wykopanych na podwórkach, płk Antoni Chruściel „Monter” ustala godziny jej pobierania.

opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz