Czterdziesty pierwszy dzień Powstania.

 

Samoloty sowieckie bombardują lotniska na Bielanach i Okęciu

 

 

10 września 1944

 

 

 

Trwają ciężkie walki w Śródmieściu o domy pomiędzy Nowym Światem a rejonem pl. Napoleona i Bracką.

Niemcy atakują Pocztę Główną, zdobywając budynek przy ul. Wareckiej 11, skąd niedługo zostają wyparci w wyniku powstańczego kontrataku.

Niemcy za wszelką cenę dążą do opanowania Alej Jerozolimskich, jako ewentualnej drogi odwrotu. Zacięte walki o każdy dom trwają wiele godzin.

Nieprzyjaciel przenika na Bracką, Chmielną, Górskiego, obsadza domy przy Alejach Jerozolimskich 36, Marszałkowskiej 100 i 102, Widok 25. W pozostałych budynkach utrzymują się powstańcy.

Z ran umiera dowódca drużyny batalionu „Parasol”, plut. pchor. Józef Szczepański „Ziętek”, autor „Pałacyku Michla”.

Dowództwo AK przekazuje Niemcom pismo, w którym żąda gwarancji dla Powstańców, ludności cywilnej i władz cywilnych i oznajmia, ze bez pisemnego ujęcia tych szczegółów dalsze prowadzenie pertraktacji jest niemożliwe.

W odpowiedzi na otrzymane pismo o godzinie 11.00 gen. Rohr udziela wymaganych gwarancji. Żąda też kapitulacji do godz. 16.00. Powstańcy żądają potwierdzenia gwarancji przez gen. Georga-Hansa Reinhardta.

Rusza natarcie Armii Czerwonej na Pragę. Wojska 1 Frontu Białogórskiego wkraczają na warszawska Pragę.

W walkach biorą udział też udział polskie jednostki 1 Dywizja Piechoty im Tadeusza Kościuszki, pododdziały 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte i 13 pułku Artylerii Pancernej.

1 Dywizja im. Tadeusza Kościuszki dociera do Anina i odrzuca Niemców za szosę Mińsk Mazowiecki – Warszawa.

Samoloty sowieckie bombardują lotniska na Bielanach i Okęciu. Dochodzi do pierwszej walki powietrznej nad Warszawą.

Jeden z samolotów niemieckich zostaje zestrzelony i spada do Parku Łazienkowskiego.

Polskie Radio ogłasza nazwiska 28 niemieckich dowódców odpowiedzialnych za zniszczenie Warszawy.

Dzień później listę tą przytacza ” Dziennik Polski” i „Dziennik Żołnierza” w Londynie oraz zostaje ona podana w serwisach BBC.

 

 

 

 

opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz