Powiatowy Konkurs Historyczny rozstrzygnięty.

30 września 2015 E Rad 0

Pragniemy, aby konkurs przyczynił się on do szerszego upowszechniania wiedzy o Polakach, którzy walczyli o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego, aby dawał możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy przez uczniów, rozbudzenia w nich nowych zainteresowań i rozwijania uzdolnień.