Rodzice mówią „nie” szkodliwym planom MEN!

 

30 sierpnia manifestacja przeciwko demoralizacji w szkole.

Przyjdź i wyraź swój sprzeciw

 

 

Po Francji, Kanadzie, Niemczech i Włoszech przyszedł czas by Polacy zamanifestowali swój sprzeciw wobec forsowanym przez lobby homoseksualne zmianom w edukacji najmłodszych dzieci. W Warszawie, 30 sierpnia br. odbędzie się protest „Stop Deprawacji w Edukacji” przeciwko szkodliwym reformom wprowadzanym przez MEN.

Rodzice oraz ponad 26 organizacji działających na polu prorodzinnym alarmuje, że zmiany zapowiadane przez resort edukacji podyktowane są chęcią wprowadzenia narzucanych nam z Unię Europejską elementów demoralizującej seks-edukacji, zgodnej z tzw. standardami WHO i postulatami środowisk LGBTQ.

„W tych standardach znajdują się takie postulaty, jak np. zaznajamianie 4-latków z masturbacją. Sugerują one również promocję różnorodnych odmienności i ekspresji seksualnych. Na Zachodzie cele te już dzisiaj osiąga się pokazując dzieciom materiały ocierające się o pornografię”
— wyjaśnia zrzeszenie organizacji pro-rodzinnych „Stop Deprawacji w Edukacji”.

Niestety taką pseudo edukację chce wprowadzić do szkolnictwa obecna szefowa MEN Joanna Kluzik-Rostkowska, która w swoim przemówieniu z dnia 9 lipca zapowiedziała zmianę podstawy programowej przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie oraz włączenie treści „antydyskryminacyjnych” do programu „Bezpieczna+” i „Otwarta Szkoła” 2015/2016.

Resort proponuje już od nowego roku szkolnego wprowadzić do programu wczesnogimnazjalnego m.in. prezentację stosunku płciowego oraz powierzyć prowadzenie zajęć grupom edukatorów z zewnątrz.
„Możemy więc spodziewać się w szkołach obecności przedstawicieli skrajnych organizacji aborcyjnych i LGBQT, które mają międzynarodowe akredytacje przy ONZ”
— ostrzegają stowarzyszenia.

Wprowadzanie nachalnej i niedostosowanej do wieku dzieci seks-edukacji może mieć katastrofalne skutki dla dzieci i młodzieży. Zdaniem wielu ekspertów epatowanie permisywną seksualnością, nieadekwatną do faz rozwoju dzieci, oraz nieodpowiedzialne propagowanie treści związanych z tzw. tożsamością płciową, prowadzi do głębokich zaburzeń seksualności oraz tożsamości płciowej dzieci i młodzieży.
Rodzice, którzy apelują o wycofanie się z zapowiadanych reform, są ignorowani przez minister Rostkowską, która wychowanie do wartości nazywa „ideologizacją” i nie respektuje zapisu Ustawy o systemie oświaty, proponując wdrożenie ideologii gender. To budzi ich ogromny sprzeciw.

„Uratujmy nasze dzieci!”
— apelują rodzice i alians organizacji pro-rodzinnych „Stop Deprawacji w Edukacji”.

W niedzielę, 30 sierpnia 2015 r. w Warszawie odbędzie się manifestacja przeciwko demoralizacji dzieci w szkole.

O godz. 12.00 sprawowana będzie Msza św. w intencji dzieci w Kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu.

Zaś o godz. 13.00 na Placu Zamkowym rozpocznie się manifestacja.

Zachęcamy do wzięcia udziału w proteście „Stop Deprawacji w Edukacji”.

Mmil (16.08.2014)

Za: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/262363-rodzice-mowia-nie-szkodliwym-planom-men-30-sierpnia-manifestacja-przeciwko-demoralizacji-w-szkole-przyjdz-i-wyraz-swoj-sprzeciw