Otrzymaliśmy wsparcie …

 

Otrzymaliśmy wsparcie dla naszej PETYCJI w sprawie:

–  Pomnika poświęconego Pamięci Nauczycieli ziemi pruszkowskiej, poległych w walce z okupantem hitlerowskim w latach 1939 – 1945 oraz tablic informujących o lokalizacji Muzeum Dulag 121, w tym zmiany trasy autobusu miejskiej linii „nr3” oraz zmiany lokalizacji przystanku końcowego linii „nr4” otrzymaliśmy wsparcie Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego Maksyma Gołosia.

 

Magdalena Kreter-Bartkiewicz

 

 

Szanowny Pan
Piotr Zapart
Prezes Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego

Szanowny Panie Prezesie,

w załączeniu przesyłam skany pism Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego Maksyma Gołosia adresowanych do Prezydenta Miasta Pruszkowa Jana Starzyńskiego z prośbą o zajęcie sprawami : pomnika przy ul.Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, tablic informujących o lokalizacji Muzeum Dulag 121, zmiany trasy autobusu miejskiej linii „nr3” oraz zmiany lokalizacji przystanku końcowego linii „nr4”.

 

Z poważaniem,

Magdalena Kreter-Bartkiewicz
Naczelnik Biura Rady Powiatu

 

Kopia dokumentu:

 

 

SKMBT_C20315080507190.pdf

 

foto. ER-PSP

foto ER-PSP
foto ER-PSP