POWSTANIE WARSZAWSKIE – DZIEŃ PO DNIU.

 

 

POWSTANIE WARSZAWSKIE – DZIEŃ PO DNIU

 

 

W  Godzinie  „W”  wybucha  heroiczny  bój  o  wolną  Polskę !

Pierwsza kartka z powstańczego kalendarza …

 

1944 r. – 63 dni walki. Towarzyszymy Powstańcom Warszawskim dzień po dniu. –

Na podstawie materiałów Muzeum Powstania Warszawskiego

 

foto Muzeum PW

  fot. wPolityce.pl

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej. Czcząc bohaterów, przez 63 dni – tyle ile trwał heroiczny zryw stolicy – publikować będziemy Powstańcze Kartki z Kalendarza.  

Dziś kartka pierwsza …

1 sierpnia.  

Godz. 7.00 – łączniczki alarmowe otrzymują rozkaz Komendanta Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej,  płk dypl. Antoniego Chruściela „Montera”, o ustaleniu Godziny „W” na 1 sierpnia, godzina 17.00. Mobilizacja natrafia na trudności w postaci braku broni,  czasu na jej wydobycie i zebranie plutonów.

W Godzinie „W”, o 17.00 – wybucha Powstanie Warszawskie, nazywane początkowo sierpniowym.  W niektórych dzielnicach walki rozpoczynają się jeszcze przed Godziną  „W” – najwcześniej na Żoliborzu,  ok. godz. 14,  w Śródmieściu Północ i na Woli – przed godz. 16.

Do walki przystępuje ok. 30 tys. żołnierzy Okręgu Warszawskiego AK. Uzbrojenie Powstańców przedstawia się wręcz tragicznie:  tylko ok. 10 proc. Walczących ma broń. Przeciw sobie mają stały garnizon niemiecki w sile ok. 20 tys. w pełni uzbrojonych ludzi, z czego połowę stanowi regularne wojsko. Niemcy mają ponadto pancerne jednostki frontowe, skoncentrowane na obu brzegach Wisły, artylerię i lotnictwo.

Sztab Okręgu Warszawskiego AK z  płk  „Monterem”,  zostaje ulokowany w zdobytym przez Powstańców hotelu „Victoria” przy ul. Jasnej.  Garnizon niemiecki odpiera szturm Powstańców.

Z ważniejszych obiektów Powstańcy zdobywają tylko magazyny żywności i mundurów przy Stawkach,  koszary w budynku szkoły św. Kingi przy ul. Okopowej, Wojskowy Instytut Geograficzny w Al. Jerozolimskich, gmach Miejskich Zakładów Komunikacyjnych na rogu Świętokrzyskiej

i Marszałkowskiej,  najwyższy budynek w mieście – Prudential przy Placu Napoleona oraz budynek Dyrekcji Kolei u zbiegu Targowej i Wileńskiej na Pradze.  Znaczniejszą przestrzeń,  wolną od nieprzyjaciela,  Powstańcom udaje się uzyskać jedynie na Starym Mieście.

Powstańcza Warszawa to kilka odrębnych ognisk walki,  rozdzielonych siłami nieprzyjaciela.  W rękach wroga pozostają tak ważne obiekty wojskowe, jak mosty na Wiśle, dworce, lotniska, liczne niemieckie budynki koszarowe. Brak łączności jest powodem opuszczenia miasta przez kilka tysięcy Powstańców z Żoliborza, Woli, Ochoty i Mokotowa. Nocą udają się do pobliskich lasów.

Do akcji powstańczej spontanicznie przyłącza się ludność cywilna, udzielając walczącym pomocy w budowaniu barykad i umocnień,  kopaniu rowów przeciwczołgowych,  aprowizacji itp.  Według dowódcy niemieckiego garnizonu Warszawy  gen. por. lotn. Reinera Stahela, straty w ludziach 1 sierpnia wynoszą 2 tys. żołnierzy po stronie polskiej i 500 żołnierzy po stronie niemieckiej.

JKUB  autor: Powstańcza Kartka z kalendarza

Chwała  bohaterom!

 

Za:  https://wpolityce.pl/historia/261095-w-godzinie-w-wybucha-heroiczny-boj-o-wolna-polske-pierwsza-kartka-z-powstanczego-kalendarza

Prezydent Duda w 71 rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego