Jan Paweł II w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Jan Paweł II w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego: „Chylę głowę przed powstańcami, którzy w nierównej walce nie szczędzili krwi i własnego życia dla Ojczyzny

 

71 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przypominamy słowa Świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie mówił o powstańcach, oddawał im hołd i zapewniał o modlitewnej pamięci.

Jan Paweł II w 40. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego,  1 sierpnia 1984 roku,  przypomniał w Watykanie słowa wypowiedziane na Placu Zwycięstwa podczas pierwszej pielgrzymki do Polski,  oddając hołd bohaterom Warszawy:

„Nie sposób zrozumieć tego miasta,  Warszawy,  Stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą,  na walkę,  w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi,  na walkę,  w której legła pod własnymi gruzami,  jeśli się nie pamięta,  że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus-Zbawiciel ze swoim Krzyżem sprzed Kościoła na Krakowskim Przedmieściu. (…)

Równocześnie zaś oddaję Bożej Opatrzności przez Panią Jasnogórską moją Ojczyznę i Naród,  który w straszliwych zmaganiach drugiej wojny światowej nie szczędził ofiar,  aby potwierdzić prawo do niepodległego bytu i stanowienia o sobie na własnej ojczystej ziemi.  Powstanie warszawskie było krańcowym tego wyrazem”.

Homilia Jana Pawła II w czasie Mszy Świętej beatyfikacyjnej ojca Rafała Chylińskiego,  Warszawa,
9 czerwca 1991 r.:

„Jeśli pamiętamy o tej wielkiej daninie krwi,  jaką Warszawa tyle razy składała na ołtarzu miłości Ojczyzny,  jawi się nam nasza stolica – zwłaszcza w chwilach podniosłych – jako męczeńskie sanktuarium narodu.  Męczeńskie sanktuarium narodu – tak nazwał Warszawę Prymas Tysiąclecia.  Zauważmy w tym określeniu cały ciężar gatunkowy ewangelicznego świadectwa.  Męczennik – martyr – świadek.  Świadek miłości,  która jest większa od nienawiści”.

Jan Paweł II w 50. rocznicę Powstania Warszawskiego,  1 sierpnia 1994 r.:

„Można powiedzieć,  że Powstanie Warszawskie było najbardziej radykalnym i najbardziej krwawym ze wszystkich powstań polskich.  Pociągnęło ono za sobą niesłychany ogrom ofiar:  nie tylko zburzona Stolica,  ale także dziesiątki tysięcy ofiar ludzkich,  zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków.  Niektórzy zadają sobie pytanie,  czy było to potrzebne,  czy było to potrzebne aż na taką skalę?  Nie można na to pytanie odpowiadać tylko w kategoriach czysto politycznych lub militarnych.

Należy raczej w milczeniu skłonić głowę przed rozmiarem poświęcenia,  przed wielkością ceny,  jaką tamto pokolenie sprzed pięćdziesięciu lat zapłaciło za niepodległość Ojczyzny.  W płaceniu tej ceny byli,  być może,  rozrzutni,  ale ta rozrzutność była zarazem wspaniałomyślnością.  Kryła się
w niej jakaś odpowiedź na to wezwanie,  które przyniósł Chrystus,  przede wszystkim swoim własnym przykładem,  oddając życie za braci:  „Nikt nie ma większej miłości od tej,  gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.  (…)  Cały ten heroizm walczącej Warszawy miał bardzo wyraźne znamię chrześcijańskie.  Na miejscach,  gdzie grzebano poległych powstańców do dzisiaj stoją krzyże i palą się świece jako znak wiary w świętych obcowanie i żywot wieczny.  Należy ufać,  że 50. rocznica Powstania Warszawskiego potwierdzi tę wiarę i w ten sposób utrwali w idących pokoleniach nadzieję:  nie tylko nadzieję życia wiecznego,  ale także nadzieję zachowania i rozwoju tego wspólnego dobra,  któremu na imię jest niepodległa Rzeczpospolita”.

27 lipca 2004 r., Castel Gandolfo,  List Jana Pawła II do Lecha Kaczyńskiego,  Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy:

Szanowny Panie Prezydencie,

Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do wzięcia udziału w obchodach 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.  Całym sercem jednoczę się z mieszkańcami Stolicy i ze wszystkimi Rodakami uroczyście wspominającymi dramatyczne dni,  które stanowiły niejako apogeum oporu,  jaki podczas okupacji cały naród stawiał hitlerowskiemu najeźdźcy.  Jako syn tego narodu pragnę złożyć hołd poległym i żyjącym bohaterom sierpniowego zrywu.

Chylę głowę przed powstańcami,  którzy w nierównej walce nie szczędzili krwi i własnego życia dla Ojczyzny.  Choć w ostatecznym rozrachunku na skutek braku odpowiednich środków i z powodu zewnętrznych uwarunkowań ponieśli militarną klęskę,  ich czyn na zawsze pozostanie w narodowej pamięci jako najwyższy wyraz patriotyzmu.  Jak wiele musiało być miłości do Ojczyzny w sercach tych,  którzy nie zważając na młody,  często jeszcze dziecięcy wiek,  na całe życie,  które otwierało się przed nimi,  szli na barykady w imię osobistej i wspólnej wolności.

Z podziwem i czcią wspominam żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji militarnych,  którym przewodził pułkownik,  potem generał Antoni Chruściel «Monter».

Wspierali ich cywilni mieszkańcy Warszawy,  których dziesiątki tysięcy poległo na placu boju.

Jak nie wspomnieć bohaterskich kapłanów,  którzy jako kapelani powstania nieśli ostatnią posługę walczącym,  często za cenę własnego życia.  W szczególny sposób pragnę oddać hołd bohaterskim lekarkom i pielęgniarkom,  które jako sanitariuszki troszczyły się o walczących.  Wiele z nich zostało zamordowanych wraz z rannymi,  którym świadomie towarzyszyły do końca.

Ufam,  że pamięć tych heroicznych kobiet i dziewcząt pozostanie zawsze żywa jako wezwanie do bezinteresownej służby potrzebującym”.

Za:  https://wpolityce.pl/kosciol/261079-jan-pawel-ii-w-60-rocznice-wybuchu-powstania-warszawskiego-chyle-glowe-przed-powstancami-ktorzy-w-nierownej-walce-nie-szczedzili-krwi-i-wlasnego-zycia-dla-ojczyzny         (1.08.2015)