Trzydziesty dzień Powstania.

31 sierpnia 2015 E Rad 0

Kapelan Zgrupowania AK „Radosław”, ks. Józef Warszawski SJ „Ojciec Paweł” ukrywa relikwie św. Andrzeja Boboli w podziemiach kościoła św. Jacka (Freta 10), dzięki czemu udaje się je ocalić.

Dwudziesty dziewiąty dzień Powstania.

29 sierpnia 2015 E Rad 0

Na dalekim Mokotowie kompanie baonu „Oaza” oraz zdziesiątkowane resztki dywizjonu AK „Jeleń” rtm. Lecha Głuchowskiego „Jeżyckiego” toczą ciężką walkę w obronie Sadyby.

Dwudziesty ósmy dzień Powstania.

29 sierpnia 2015 E Rad 0

Próba przebicia połączenia Mokotowa ze Śródmieściem kończy się niepowodzeniem. Nacierające oddziały są zaledwie o kilometr od stanowisk „Krybara” na Powiślu.

Dwudziesty siódmy dzień Powstania.

27 sierpnia 2015 E Rad 0

Naczelny Wódz, gen broni Kazimierz Sosnkowski nadaje Virtuti Militari IV klasy dowódcy obrony Starego Miasta, płk dypl. Karolowi Ziemskiemu „Wachnowskiemu”.

KL Warschau (skrót od niem. Konzentrationslager Warschau).

26 sierpnia 2015 E Rad 0

Zastanawiającym jest fakt, że po wojnie w spisie ludności Warszawy brakuje około 200 000 ludzi. Statystyki uwzględniają ludzi, którzy zginęli podczas okupacji, Powstania Warszawskiego, zostali wywiezieni do obozów pracy. W 1999 roku Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę Pomnika Pamięci Pomordowanych w KL Warschau.

Dwudziesty piąty dzień Powstania.

26 sierpnia 2015 E Rad 0

Wobec braku możliwości dowodzenia w nocy z 25 na 26 sierpnia opuszcza Stare Miasto Komenda Główna AK, przechodząc kanałami do Śródmieścia i przenosząc się do gmachu PKO przy ulicy Świętokrzyskiej.

Gierki bezprawne Bogdana Borusewicza.

26 sierpnia 2015 E Rad 0

Jeśli uzasadnienie nie spełnia oczekiwań marszałka, to może on najwyżej sobie ponarzekać. Jeśli chce zwrócić się z prośbą o dodatkowe informacje, to też może, ale już do urzędników kancelarii, albo ekspertów zewnętrznych. Prezydenta nie ma prawa niepokoić. Występując do prezydenta o uzupełnienie uzasadnienia przekroczy swoje kompetencje.

Dwudziesty trzeci dzień Powstania.

24 sierpnia 2015 E Rad 0

Nie udaje się atak powstańców z oddziału „Krybara” na Uniwersytet. Powstańcy forsują bramę, rozbijają bunkry, wdzierają się na dziedziniec, tam natrafiają jednak na ogień zaporowy i muszą się wycofać.