Petycja w sprawie pomnika przy ul. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej.

Pruszków, 20.07.2015

Sz. Pan Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Petycja w sprawie pomnika przy ul. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej

Przed Miejskim Ośrodkiem Kultury „Kamyk” (dawniej „Dom Pedagoga”) przy ul. Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej,odsłonięto w październiku 1979r. pomnik poświęcony :
„Pamięci Nauczycieli ziemi pruszkowskiej, poległych i zamordowanych w walce z okupantem hitlerowskimw latach 1939 – 1945” – jak głosi napis na płycie przytwierdzonej do postumentu pomnika wykonanego wg projektu Krzysztofa Nasiłowskiego.

Pomnik został wzniesiony jako hołd dla bohaterskiej postawy nauczycieli Pruszkowa i okolic podczas II. wojny światowej. Ogromna większość z nich odważnie angażowała się w pracy konspiracyjnej, organizując i prowadząc tajne nauczanie, narażała niejednokrotnie swoje życie.
Ich postawa była chlubnym przykładem dla młodzieży, niosła ze sobą sens zdobywania wiedzy w każdych, także tak wyjątkowo trudnych warunkach, tworzyła etos zawodu nauczyciela i pedagoga.

Dziś na bardzo zaniedbany, poszarzały, obrośnięty mchem i patyną, pomnik nikt nie zwraca uwagi. Może także dlatego że od strony wejścia do budynku MOK-u jest on całkowicie niewidoczny, przysłonięty ogromnym krzewem cisu.
Czasem tylko u jego podnóża pali się kilka zniczy.

Wychowując kolejne pokolenia, przygotowując je do życia w społeczeństwie, we wzajemnej życzliwości i szacunku, poszukujemy autorytetów, zarówno w rzeczach i czynach wielkich jak i drobnych.
Dlatego zwracamy się do Rady miasta Pruszkowa o spowodowanie przywrócenia do odpowiedniego stanu pomnika poświęconego ludziom, którym winniśmy pamięć i cześć.
Doskonałą datą do odsłonięcia rewitalizowanego obiektu jest 14 października 2015r. – „Dzień Nauczyciela”.

Piotr Zapart – Prezes PSP

Do wiadomości:Zdzisław Sipiera – Starosta Pruszkowski

Petycja w sprawie pomnika przy ul. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej została skierowana także do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruszkowie pana Krzysztofa Biskupskiego.

Do wiadomości: Jan Starzyński – Prezydent Pruszkowa

foto ER-PSP
foto ER-PSP z 17.06.2015