Petycja w sprawie Muzeum Dulag 121.

Pruszków, 20. 07.2015

 

Sz. Pan Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Petycja w sprawie Muzeum Dulag 121

Muzeum obozu przejściowego Dulag 121 na terenie Pruszkowa działa niespełna od 5 lat. Obok stałej wystawy dotyczącej historii samego miejsca, zajmuje się zbieraniem i prezentacją pamiątek, dokumentów, relacji świadków, ich archiwizacją. Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną i kulturalną o szerokim zakresie.

Jest to oferta niezmiernie bogata. Są to m.in. lekcje i warsztaty muzealne, lekcje wyjazdowe i okolicznościowe, wycieczki edukacyjno- historyczne po Pruszkowie, projekty gimnazjalne np.„Klub Bardzo Młodego Historyka”.

Muzeum także organizuje liczne wykłady, prelekcje i odczyty, pośrednio związane z tematyką obozu przejściowego w Pruszkowie oraz z szeroko rozumianą historią i kulturą.

Wydawałoby się, że Muzeum Dulag 121 powinno być znane ogromnej większości mieszkańców Pruszkowa. Niestety wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, że zarówno istnienie takiej placówki jak i jej lokalizacja są zaskoczeniem dla naszych rozmówców.

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zwraca się o spowodowanie:

1. aby na terenie miasta pojawiły się tablice informacyjne kierujące zainteresowanych do Muzeum
Dulag 121 – przy istniejących już tabliczkach informacyjnych rozlokowanych na terenie miasta.

2. aby dokonano niewielkiej zmiany trasy autobusu miejskiego linii „nr 3” – przekierowując ją
w ulicę Konrada Kurca z nowym przystankiem na ul. 3 Maja przed budynkiem Muzeum, oraz
przeniesienie przystanku końcowego linii „nr 4” do placu przed budynkiem Muzeum.

Z przystanku obok Muzeum Dulag 121 korzystaliby zarówno odwiedzający Muzeum, szczególnie dzieci a także osoby starsze, często niepełnosprawne, oraz pracujący w Millennium Logistic Park(dawniej ZNTK) podobnie jak pacjenci Szpitala Kolejowego.

Piotr Zapart – Prezes PSP

Do wiadomości: Zdzisław Sipiera – Starosta Pruszkowski

Petycja w sprawie Muzeum Dulag 121 została skierowana także do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruszkowie pana Krzysztofa Biskupskiego.
Do wiadomości: Jan Starzyński – Prezydent Pruszkowa

 

Zdjęcia pochodzą z dwóch ważnych skrzyżowań Pruszkowa.Jak widać a właściwie nie widać tabliczki kierującej w stronę Muzeum Dulag 121.

foto ze strony Google Earth

foto ze strony Google Earth

Mapka przedstawia proponowaną zmianę trasy autobusu „nr 3”.

Mapka dojazdu do Muzeum Dulag121