LIST OTWARTY.

Adam Stefan Lewandowski Warszawa, dnia. 17.07.2015 r.
ul. Borowej Góry 5/78
Warszawa

 

Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

 

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu własnym i mojego koleżeństwa – osób, które są także wolontariuszami w Muzeum Powstania Warszawskiego – chcę wyrazić pewną uwagę w kwestii Pana postępowania na arenie międzynarodowej. Po tym, jak otrzymaliśmy informację o wizycie Pana Prezydenta w Akademii Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, aby wziąć udział w uroczystościach oddających hołd „ruchowi oporu” w Niemczech, serca nasze zaczęły bić mocniej. Nie dlatego, że odczuwaliśmy potrzebę takiego gestu ze strony Polski, ale wręcz przeciwnie – uważamy, iż było to nie na miejscu.
Od 1 września 1939 samotnie prowadziliśmy wyczerpującą i bohaterską walkę z III Rzeszą. Nie znam jakichkolwiek wzmianek z tamtego okresu, mówiących o jakiejś opozycji w Niemczech. Więcej – dzisiejszy „bohater/patriota” niemiecki – Claus Schenk Graf von Stauffenberg – brał czynny udział w wojnie przeciwko Polsce. Dodając do tego poglądy, jakie wyrażał w prywatnych zdaniach o obywatelach II Rzeczypospolitej, robi to z niego co najmniej postać negatywną w historii dzisiejszej Europy. Wojna z III Rzeszą i ZSRR została przegrana, ale próbowaliśmy wybić się na niepodległość własnymi siłami do 1944 r. Mimo heroizmu i poświęcania największej armii podziemnej w historii Europy – Armii Krajowej – nie udało się.
Niniejszy głos młodego pokolenia jest wyłącznie osobistym i prywatnym odczuciem ludzi, którzy stoją na straży idei niepodległościowej, a której wyrazem są właśnie kombatanci AK. Dotyczy on jedynie widocznych niżej sygnatariuszy – wolontariuszy, którzy każdą wolną chwilę poświęcają Kombatantom. Nasz pogląd na Pana wizytę nie jest pisany pod szyldem Muzeum Powstania Warszawskiego, ani żadnej komórki z nim związanej. Od 26 lat cieszymy się wolnością, acz każdy z nas na pewno ma swoje zdanie na jej stan. Dziś natomiast wyrażamy opinię o czymś cenniejszym – o wartościach, które są ponadczasowe i żadne afery, czy małostkowość ludzi odpowiedzialnych za kraj ich nie zneutralizuje. Jesteśmy wolontariuszami, którzy mają codzienny i bezpośredni kontakt z Bohaterami Powstania Warszawskiego. Nie możemy przejść obojętnie, gdy następuje zdarzenie, przez które mogliby poczuć się nawet w najmniejszym stopniu zrównani z wrogami naszej Ojczyzny. A w wypadku Pańskiej wizyty cos podobnego mogło mieć miejsce. Niezależnie od tego – chcemy zaakcentować, że będziemy twardo stać na straży pamięci obrońców granic roku 39. oraz tych, którzy pragnęli je odbudować w roku 1944!

Z poważaniem.
Adam Stefan Lewandowski

Piotr Brulikis
Konrad Wojtczak
Barbara Gazda
Monika Dzięcioł
Maciej Wasilewski
Sokół Granat
Ернест Кобилински
Klaudia Abucewicz
Anna Sekretarska
Marta Trzpiel
Julia Jabłońska