Zaproszenie do konkursu.

Odkrywamy naszą historię.

Celem Konkursu jest m. in. upamiętnienie działalności Polskiego Państwa Podziemnego oraz jego przywódców, a także upowszechnienie wiedzy o Polakach walczących w czasie II. wojny światowej.
Konkurs jest kierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Proponuje samodzielne poszukiwanie wiedzy historycznej zarówno w najbliższym otoczeniu (dziadkowie, krewni) jak i dalszym – w swojej miejscowości, regionie i kraju.
Obok znajomości faktów z naszej historii pogłębi tożsamość narodową, zachęca do postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodych i starszych osób.

Uczniowie mogą wziąć udział w 5 formach konkursowych:

praca plastyczna – plakat, rysunek, praca malarska itp. wykonana dowolną techniką, format od A3 do A1,

prezentacja multimedialna / film – 10- 20 slajdów, film do 10 minut,

album / folder / przewodnik / zestaw fotografii / kolaż – miejsca pamięci, pamiątki rodzinne opisane,

wywiad / esej – poświęcony osobie, która walczyła o wolną, suwerenną Polskę w latach 1939 – 1963, od 5 do 10 stron,

wiersz – własna twórczość literacka.

Zgłoszenia szkół biorących udział w konkursie należy wysłać do 20 czerwca, zaś wykonane prace z metryczkami i protokołem do dnia 15 września 2015 r. na adres (do korespondencji):

PRUSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNE
Hanna Radziejewska
05-804 Pruszków, ul. Dobra 10 m.15

Gala finałowa zaplanowana jest na koniec września 2015 r.
„27.09.2015 r.- Dzień Powstania Polskiego Państwa Podziemnego”.

Za zajęcie I. miejsca w każdej kategorii Starosta Powiatu Pruszkowskiego ufunduje atrakcyjne nagrody multimedialne.

W każdej kategorii komisja konkursowa przyzna I., II. i III. miejsce, może też wyróżnić prace.

Najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie Powiatu Pruszkowskiego oraz w mediach lokalnych.