Epitafium Smoleńskie

Społeczny Komitet Upamiętnienia Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Pruszkowie.

„…. w dniu 1 grudnia 2012 r. został podpisany akt założycielski Społecznego Komitetu Upamiętnienia Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Pruszkowie.
Stojąc na stanowisku, że pamięć o tych, którzy pełniąc służbę dla Ojczyzny zginęli pod Smoleńskiem jest wspólnym zobowiązaniem i powinna być ona podtrzymywana konkretnym znakiem na terenie naszego powiatu, akt założycielski podpisali: Danuta Wars, Eugeniusz Zamłyński, Barbara Marczyńska, Janusz Czarniawski, Maksym Gołoś, Andrzej Wróblewski, Piotr Zapart, Zdzisław Sipiera i Przemysław Sieciński. Ostatni z wymienionych został wybrany przewodniczącym Komitetu.
Komitet stawia sobie za cel utworzenie w Pruszkowie godnego znaku pamięci wszystkich poległych w Katastrofie Smoleńskiej. Komitet działa społecznie i opiera się na pracy społecznej jego członków, sympatyków, w tym kwestarzy. Środki Komitetu pochodzą z dobrowolnych wpłat.
Naszą intencją jest jak najszybsze zgromadzenie niezbędnych środków pozwalających na ufundowanie i konsekrację Smoleńskiego Epitafium na terenie kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie.
W roku 2013 Komitet przeprowadził zbiórkę publiczną na podstawie decyzji Starosty Pruszkowskiego nr 4/2012 z dnia 7 grudnia 2012. Komitet zorganizował i przeprowadził konkurs na koncepcję Upamiętnienia Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. W wyniku konkursu wyłoniona została koncepcja Smoleńskiego Epitafium w Pruszkowie autorstwa pana Ireneusza Chmurzyńskiego – znakomitego malarza, grafika oraz autora nowoczesnych instalacji, rzeźb i kompleksowych opraw plastycznych, uczestnika dziesiątków wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą.
Zdecydowana większość środków zebranych w zbiórce w roku 2013 została przeznaczona na skromne honorarium dla autora zwycięskiej koncepcji.
Kwesta przy kościele św. Kazimierza w Pruszkowie w niedzielę, 19 stycznia rozpoczęła zbieranie środków niezbędnych na wzniesienie Epitafium oraz wykonanie prac towarzyszących, w tym projektów, wizualizacji i prototypownia.”
Społeczny Komitet Upamiętnienia Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Pruszkowie
Pruszków, w kwietniu 2014 r.

https://pispruszkow.org/wesprzyjmy-smolenskie-epitafium-w-pruszkowie/