Niezłomny Sekretarz Prymasa Tysiąclecia

13 września 2022 E Rad 0

On miał być głównym świadkiem w pokazowym procesie, który przygotowywano przeciwko Prymasowi Wyszyńskiemu. Ten podły i przebiegły scenariusz udało się komunistom zrealizować w Chorwacji, Czechach i na Węgrzech.

SOLIDARNOŚĆ

31 sierpnia 2022 E Rad 0

Spotkanie zostało zarejestrowane w dniu 17 listopada 2021 r. w Spółdzielczym Domu Kultury w Pruszkowie. „SOLIDARNOŚĆ” Pruszkowska w latach 1980 – 1990 – zarys dziejów – prezentacja książki Bogusławy Bożeny Kępkowskiej. W spotkani wzięli udział: Helena Kepal, Kazimierz Mazur, Zbigniew Janas, Zbigniew Bujak. Prowadzący: Grzegorz Zygadło Książnica Pruszkowska.

Pruszków śpiewa (nie)zakazane piosenki

3 sierpnia 2022 E Rad 0

W 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Pruszkowie odbyły się uroczystości zorganizowane przez Powiat Pruszkowski oraz Miasto Pruszków. Wieczorem w Parku Sokoła odbył się koncert „Pruszków śpiewa (nie)zakazane piosenki” z udziałem Kapeli Warszawskiej Staśka Wielanka oraz zespołu Projekt 44.

Notatnik Drugi (1 XII 1939 – 14 III 1940) – Lipiec 1941

1 sierpnia 2022 E Rad 0

Autorem Dziennika jest Żyd zasymilowany, zżyty z Polakami, zapisy dokonane zostały w języku polskim. We wstępie do wspomnianej już mej książki tak napisałem o losie społeczności żydowskiej na ziemiach polskich: „Był to wprawdzie fragment wielkiej europejskiej tragedii Żydów, ale jednocześnie integralna część dziejów okupowanego państwa polskiego”. Dziennik Czerniakowa potwierdza tę opinię, ukazuje tę tragedię bardziej jako część składową losu okupowanej Polski niż europejskiego żydostwa.

Powróćmy do „Parku Sokoła”

12 maja 2022 E Rad 0

„Inż. Roman Hichel przeprowadza remont pałacyku „Sokoła”. W 1974 roku na wieży pojawia się zegar projektu inżyniera i zegarmistrza Marka Górskiego wykonany w CBKO (w Centralnym Biurze Konstrukcji Obrabiarek) w Pruszkowie.”

Rocznica aresztowania Szesnastu

26 marca 2022 E Rad 0

…w pewnym momencie zauważyliśmy, że jednak ktoś z domku wyszedł, zaczął machać rękoma, a nawet z pośpiechem zbliżał się w naszym kierunku. Okazało się, gdy się z nami zrównał, że jest to […] sekretarz, czy też prowadzący sekretariat Delegata Rządu.

Odbierzemy Ruskom Lwów

15 marca 2022 E Rad 0

Wydanie w 65 rocznicę obrony Lwowa 1918-1983. Ze zbioru SEMPER FIDELIS Wiersze o Lwowie. Oficyna Wydawnicza „Pokolenie” Warszawa 1985.