Przegląd Przeszłość/Przyszłość, zorganizowany przez Fundację im. Janusza Kurtyki

1 września 2021 E Rad 0

Misja, cele, sposoby działania Fundacji im. Janusza Kurtyki – Zasadniczym celem Fundacji jest m.in. promocja polskiej historii i historiografii poza granicami kraju realizowana poprzez coroczne przyznawanie Nagrody im. Janusza Kurtyki. Adresatami Nagrody są polscy badacze, których publikacje badań – pośrednio lub bezpośrednio – wpisują się w nurt współtworzenia i promocji polskiej polityki historycznej. Z oczywistych względów, w pierwszej kolejności są to prace z zakresu historii najnowszej. Formą Nagrody jest przetłumaczenie wyróżnionej książki na język angielski oraz jej wydanie i promocja za granicą

Kalendarium Zbrodni Katyńskiej – część 2

10 maja 2021 E Rad 0

30 marca 1946 r., Kraków – Zamordowanie dr. Romana Martiniego, prokuratora zbierającego informacje na temat zbrodni katyńskiej. Jak wskazują źródła, nie ma udowodnionego jednego motywu tego morderstwa. Teksty źródłowe mówią natomiast o działalności R. Martiniego na rzecz ujawnienia prawdy katyńskiej.

Kalendarium Zbrodni Katyńskiej – część 1

19 kwietnia 2021 E Rad 0

Październik 1940 r., Moskwa – Ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRS Ł. Beria w rozmowie z ppłk. dypl. Zygmuntem Berlingiem o polskich jeńcach w Kozielsku i Starobielsku: ,,Zrobiliśmy z nimi wielką pomyłkę; według niektórych relacji zdanie to brzmiało: „Zrobiliśmy z nimi wielką pomyłkę, oddaliśmy ich Niemcom”.

Pamięci 16-tu Przywódców Polski Podziemnej

24 marca 2021 E Rad 0

Przypominając Przywódców Polski Podziemnej w rocznicę ICH aresztowania, zastanówmy się, w jaki sposób w chwili obecnej możemy i powinniśmy demonstrować swój patriotyzm, przywiązanie i oddanie Ojczyźnie?

Targówek skrzyżowanie Bazyliańskiej z Rembielińską

Wspomnienie koncertu poetycko muzycznego „Łączka” z 2016 roku

27 lutego 2021 E Rad 0

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – koncert na który złożą się m.in. utwory poetyckie z tomu Przemysława Dakowicza „Łączka”. Poruszającym elementem koncertu będzie wpleciona w poezję i muzykę opowieść o losach Żołnierzy Wyklętych, oparta o teksty dokumentów, listów i wspomnień przygotowana przez Przemysława Dakowicza. Koncert odbył się w 2016 r.

Veni, Domine Jesus

22 grudnia 2020 E Rad 0

Mizerna, cicha, stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieniach Jezus mały.

Nad nim anieli w locie stanęli
I pochyleni klęczą
Z włosy złotymi, z skrzydła białymi,
Pod malowaną tęczą.

I oto mnodzy, ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana,
Pełni natchnienia, pełni zdziwienia
Upadli na kolana.

Wielkie zdziwienie:wszelkie stworzenie
Cały świat orzeźiony;
Mądrość Mądrości, Światłość Światłości,
Bóg – człowiek tu wcielony!

Oto Maryja, czysta lilija,
Przy niej staruszek drżący
Stoją przed nami, przed pastuszkami
Tacy uśmiechający.