Szkoda Redaktora Adama Michnika

13 maja 2015 E Rad 0

Nie piszcie o „końcu lewicy”, komentując wynik pani Ogórek i pana Palikota. To nie lewica się skończyła, lecz wczoraj, 10 maja 2015 roku, o godzinie 21 skonał wreszcie PZPR. Wybaczcie mi, proszę, tą parafrazę.

Mszę św. w intencji Ofiar Katastrofy Smoleńskiej odprawiono w Pruszkowie

9 maja 2015 E Rad 0

„Przed nami już czwarta rocznica katastrofy w Smoleńsku, którą będziemy przeżywali jutro, a którą już dzisiaj przeżywamy w czasie tej liturgii. Czwarta rocznica – zginął Prezydent Rzeczypospolitej, głowa państwa, wraz z małżonką, zginął Prezydent Rzeczypospolitej na Uchodźctwie i 93 osoby, a katastrofa do tej pory nie wyjaśniona.

Mszę św. w intencji Ofiar Katastrofy Smoleńskiej odprawiono w Nadarzynie

9 maja 2015 E Rad 0

MSZA ŚW. W NADARZYNIE W INTENCJI OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ   „W kościele p.w. św. Klemensa w Nadarzynie odbyła się w niedzielę 6 kwietnia Msza Święta w intencji Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Zamówienie tej intencji i zaproszenie Warszawskiego Chóru „Polonia”, w wykonaniu którego parafianie i goście wysłuchali po mszy koncertu, odbyło się z inicjatywy Gminnego Komitetu „Sprawa i Sprawiedliwości” w Nadarzynie. Po Mszy Świętej wystąpił Warszawski Chór „Polonia” im. Ignacego Jana Paderewskiego (pod dyrekcją Zbigniewa Szablewskiego) z koncertem „Katyń – nie zapomnimy” . W programie znalazły się takie utwory jak: „Zostały tylko ślady podków”, „Marsz Sybiraków”, „Modlitwa obozowa”, „W katyńskim lesie”, „Sanctus Deus”, „Pokolenia”, „Taki kraj”. Podniosła atmosfera, poprzez piękne wykonanie oraz krótkie przypomnienie faktów historycznych, udzieliła się wzruszonym słuchaczom, którzy pieśniarzom podziękowali brawami na stojąco. Po Mszy Świętej przedstawiciele Społecznego Komitetu Upamiętnienia Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Pruszkowie, panowie Przemysław Sieciński (prezes komitetu) i Piotr Zapart, rozprowadzali cegiełki na budowę Epitafium Smoleńskiego.” KWIECIEŃ 18, 2014 GEMINE https://pispruszkow.org/msza-sw-w-nadarzynie-w-intencji-ofiar-katastrofy-smolenskiej/ foto – własność PSP.

Epitafium Smoleńskie

9 maja 2015 E Rad 0

Naszą intencją jest jak najszybsze zgromadzenie niezbędnych środków pozwalających na ufundowanie i konsekrację Smoleńskiego Epitafium na terenie kościoła św. Kazimierza w Pruszkowie.

Potrzebna społeczna aktywność.

8 maja 2015 E Rad 0

Gdzie czasy, kiedy np. Pruszków słynął w kraju i za granicą z nowoczesnego przemysłu obrabiarkowego? Był zakład produkujący obrabiarki od 1926 roku, było centrum konstrukcyjne obrabiarek, a zostały tylko wspomnienia, bo i ruin już nie ma (zakład „Mechanicy”).

O NAS

8 maja 2015 E Rad 0

   Z satysfakcją informujemy, że w Pruszkowie powstało    PRUSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNE. W grudniu 2014 roku Sąd Rejonowy w Warszawie dokonał rejestracji Stowarzyszenia. Od tej chwili uzyskało ono osobowość prawną i możliwość działania na czas nieokreślony. Jego siedzibą jest miasto Pruszków a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Pruszków i województwa Mazowieckiego. Według statutu celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania, rozwoju i upowszechniania demokratycznej myśli politycznej, organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności promującej kulturę polityczną. STOWARZYSZENIE dąży do państwa praworządnego, zabezpieczającego podmiotowość obywateli i realizującego sprawiedliwość społeczną. Motywacją ideową Członków-Założycieli Stowarzyszenia była obywatelska ocena dotychczasowych rządów i polityków działających od tzw. „przełomu” w roku 1989. Według tej oceny, zawartej w Deklaracji Ideowej, zabrakło długo oczekiwanej odnowy, aby Polacy mieli szansę odzyskać w pełni swoją Ojczyznę i samodzielnie o Niej stanowić. Zniszczono polski przemysł, banki, struktury spółdzielcze. Coraz bardziej widać, że Polska staje się krajem głęboko uzależnionym od wpływów zewnętrznych, stając się kolonią Europy i Świata. Atakowany jest Kościół katolicki, który pełniąc duchową i patriotyczną misję jest ostoją dla Narodu. Taka ocena rzeczywistości nie […]