Powstanie Warszawskie

31 lipca 2018 E Rad 0

Trąbiono wszem i wobec o powstaniu w getcie warszawskim w którym zginęło 14 Niemców, kilkunastu Białorusinów, kilku Łotyszy i Szaulisów, czyli Litwinów. Wszyscy oni byli w służbie Niemców w czasie II wojny światowej. Dobre i to, że Żydzi wzięli jakiś symboliczny odwet za zbrodnie niemieckie na ich narodzie.

Pamięci gen. Antoniego Hedy „Szarego”

5 lipca 2018 E Rad 0

Antoni Heda „Szary” (1916-2008)  – uczestnik wojny obronnej 1939 r., żołnierz AK, członek powojennego podziemia antykomunistycznego, więzień polityczny okresu stalinowskiego, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Darowizna na cele statutowe

2 lipca 2018 E Rad 0

Przychody Stowarzyszenia przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

Piknik Powiatu Pruszkowskiego czerwiec 2018

20 czerwca 2018 E Rad 0

W niedzielę 17 czerwca 2018 r. wzięliśmy udział w Pruszkowskim Pikniku Powiatowym, który odbył się w Parku Kościuszki przy Pałacyku Sokoła w Pruszkowie. Był to Piknik Rodzinny Mieszkańców i Organizacji Pozarządowych. Gwiazdami Pikniku był zespół Fasolki i zespół Enej.

10 kwietnia 2018

12 czerwca 2018 E Rad 0

W niedzielne popołudnie wraz z Starostą Pruszkowskim Panem Maksymem Gołosiem złożyliśmy skromną wiązankę kwiatów przy Epitafium Smoleńskim w kościele św Kazimierza w Pruszkowie. fot. archiwum PSP*2018

Ptaki Polskie

9 czerwca 2018 E Rad 0

Prelekcję wygłosił dr Bolesław Jabłoński, który napisał prace naukowe m.in. na temat Zatoki Admiralicji i Wyspy Pingwinów. Jego imieniem i nazwiskiem oznaczono na Antarktydzie zatoki: Zatokę Jabłońskiego na półwyspie Tartar i Zatokę Bolka na Cape Melville.

Gala konkursy historycznego

9 czerwca 2018 E Rad 0

WARSZAWSKI CHÓR POLONIA im. Ignacego J. Paderewskiego. Zbigniew Szablewski – dyrygent.
KONCERT PATRIOTYCZNY w 100-lecie Niepodległości

Konstytucja 3 Maja

3 maja 2018 E Rad 0

W skrócie od chwili uchwalenia Konstytucja 3 V 1791 stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń zewnętrznych. Prof. dr hab. Marian Kallas

Pamięć Kresów 1918 – 1919

2 maja 2018 E Rad 0

Mimo że dopiero 11.XI.1918 r. podpisano porozumienie o zawieszeniu broni między walczącym stronami (Ententa -Mocarstwa Centralne), to Ukraina już 1-go listopada rozpoczęła wojnę o swoje granice z Polską zajmując Lwów.

Katyń … ocalić od zapomnienia

18 kwietnia 2018 E Rad 0

„Budowanie tego ogólnopolskiego, żywego pomnika stało się cenną inicjatywą edukacyjno – patriotyczną, dzięki której młode pokolenie poznaje historię Polski przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych.